مهست http://mahast.mihanblog.com 2018-03-24T21:20:06+01:00 text/html 2008-09-08T06:39:00+01:00 mahast.mihanblog.com آرش زیر گنبد کبود... http://mahast.mihanblog.com/post/11 <p><font style="FONT-SIZE: small; FONT-FAMILY: " face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><strong>« من برای سالها می نویسم ، سالها بعد که چشمان تو عاشق و تلخ و شیرین این روزگار برای تو خاطره می شوند.افسوس که قصه مادربزرگ درست بود! یکی بود ، یکی نبود، زیر گنبد کبود... »</strong></font></p><p style="TEXT-ALIGN: center" mce_style="TEXT-ALIGN: center"><font style="FONT-SIZE: small; FONT-FAMILY: " face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">***</font></p><p style="TEXT-ALIGN: right" mce_style="TEXT-ALIGN: right"><font style="FONT-SIZE: small; FONT-FAMILY: " face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">با یه دسته گل اومده بود دیدنم، با یه نگاه مهربون ؛ همون نگاهی که سالها آرزوش رو داشتم اما از من دریغ می کرد!</font></p><p style="TEXT-ALIGN: right" mce_style="TEXT-ALIGN: right"><font style="FONT-SIZE: small; FONT-FAMILY: " face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">گریه کرد و گفت خیلی دلش برام تنگ شده . می خواستم اشکاشو از رو صورتش پاک کنم ،         اما نمی تونستم و فقط نگاش می کردم.</font></p><p style="TEXT-ALIGN: right" mce_style="TEXT-ALIGN: right"><font style="FONT-SIZE: small; FONT-FAMILY: " face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">اون رفت ، ولی سنگ قبر من خیسه خیس شده بود...</font></p><p style="TEXT-ALIGN: right" mce_style="TEXT-ALIGN: right"><font size="3"></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right" align="center" mce_style="TEXT-ALIGN: right"><img style="WIDTH: 440px; HEIGHT: 408px" height="408" hspace="0" src="http://irapic.com/uploads/1220930848.jpg" width="440" align="baseline" border="0" /></p> text/html 2008-08-11T07:38:00+01:00 mahast.mihanblog.com آرش من برای سالها می نویسم http://mahast.mihanblog.com/post/10 <div dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: right"><span style="FONT-SIZE: 180%"><span style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif"><strong><font size="4">«من برای سالها می نویسم</font></strong></span></span></div><div dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: right"><span style="FONT-SIZE: 180%"><span style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif"><strong><font size="4">سالها بعد که چشمان تو عاشق می شوند</font></strong></span></span></div><div dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: right"><span style="FONT-SIZE: 180%"><span style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif"><strong><font size="4">اما افسوس که قصه ی مادر بزرگ درست بود</font></strong></span></span></div><div dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: right"><span style="FONT-SIZE: 180%"><span style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif"><strong><font size="4">همیشه یکی بود یکی نبود...»</font></strong></span></span></div><div dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: right"><span style="FONT-SIZE: 180%"><strong><span style="FONT-SIZE: large; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Arial"><font size="4">...</font></span></strong></span></div><div dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: right"><span style="FONT-SIZE: 180%"><strong><font size="4"></font></strong></span></div><div dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: right"><span style="FONT-SIZE: 180%"><strong><font size="4"></font></strong></span></div><p style="TEXT-ALIGN: right"><span style="FONT-SIZE: 180%"><span style="FONT-SIZE: small; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">من برای سالها می نویسم...</font></span></span></p><p style="TEXT-ALIGN: right"><span style="FONT-SIZE: 180%"><span style="FONT-SIZE: small"><font size="2">نمی توانم به آینده فکر کنم! گذشته های نه چندان دور که خیلی دور به نظر می رسند؛ تمام ذهنم را مشغول کرده اند.غرق در زلال چشمان دلربایت،افسون از قلب مهربانت و نگران از ...</font></span></span></p><div dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: right"><span style="FONT-SIZE: 180%"><span style="FONT-SIZE: small"><font size="2">به قول خودت و خیلی های دیگر گذشته ها گذشته ... و اکنون من با چشمان منتظر؛ خیره به مسیری که پر از دلتنگیست به گذشته ای  می اندیشم که از آن من بود و اکنون دیگر نیست... </font></span></span></div><div dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: right"><span style="FONT-SIZE: 180%"><span style="FONT-SIZE: small"><font size="2">چشمانم منتظرند و می دانند که دیگر نمی آیی... اما منتظر می مانند! حتی اگر خیس باشند!حتی اگر همچون ابرهای آسمان بگریند...راستی تنهایی را نمی توانم توصیف کنم!!!</font></span></span></div><div dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: right"><span style="FONT-SIZE: 180%"><span style="FONT-SIZE: small"><font size="2">منتظر می مانم...</font></span></span></div><div style="TEXT-ALIGN: right"><span style="FONT-SIZE: 180%"><span style="FONT-SIZE: small"><font size="2">«من برای سالها می نویسم...»</font></span></span></div><div style="TEXT-ALIGN: right"><span style="FONT-SIZE: 180%"><span style="FONT-SIZE: small"><font size="2"></font></span></span></div><div style="TEXT-ALIGN: right"><span style="FONT-SIZE: 180%"><span style="FONT-SIZE: small"></span></span></div><div style="TEXT-ALIGN: right" align="center"><span style="FONT-SIZE: 180%"><span style="FONT-SIZE: small"><img style="WIDTH: 445px; HEIGHT: 369px" height="369" hspace="0" src="http://irapic.com/uploads/1218456033.jpg" width="445" align="middle" border="0" /></span></span></div> text/html 2008-05-30T03:35:00+01:00 mahast.mihanblog.com آرش http://mahast.mihanblog.com/post/9 <font style="FONT-SIZE: 11pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: ; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"><font style="FONT-SIZE: small; FONT-FAMILY: " face="wingdings"><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 10pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: "><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">هنگ کردم.</font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 10pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: "><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">دلم نمی خواست مدیون باشم اما شدم.</font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 10pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: "><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">یه سری یاد و خاطره هست که با هر جون کندنی هم از ذهنم بیرون نمی رن.تازه فهمیدم که با روح و ذهن و وجودم آمیخته شدن و هیچ وقت فراموش نمی شن! جزئی از زندگیم هستن و خواهند بود و دلیلی هم برای فراموش کردنشون وجود نداره.حتی اگه تلخ ترین صفحات داستان زندگیم هم باشن! من اگه بخوام اون صفحات رو بکنم و دور بندازم هم باز هم جای خالی اون صفحات توی کتاب زندگیم باقی می مونن.</font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 10pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: "><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">یه شعر کوچولو از خودم :</font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 10pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: "><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">شبا که عاشقونه هام پر می شن از هوای تو</font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 10pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: "><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">روزایی که دلتنگیام پر می زنن برای تو</font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 10pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: "><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">دلم می خواد بال در آرم بیام کنار پای تو</font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 10pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: "><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">چشمامو فرش پات کنم تو مستی ِ چشای تو</font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 10pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: "><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">اما تو باور نداری یه لحظه عشق پاکمو</font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 10pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: "><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">بغض توی ترانه هام صداقت نگاهمو</font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 10pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: "><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">بسه دیگه دلتنگیو بسه دیگه دلواپسی</font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 10pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: "><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">خودت می دونی می میرم اگه به دادم نرسی</font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 10pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: "><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">شبای بی تو بودنم تب سیاه مرگمه</font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 10pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: "><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">قصه ی عشقت واسه من همیشه قصه ی غمه</font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 10pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed" mce_style="margin: 0in 0in 10pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" /></font></font> text/html 2008-05-25T04:35:00+01:00 mahast.mihanblog.com آرش http://mahast.mihanblog.com/post/8 <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 10pt; TEXT-ALIGN: right" align="right"><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">بارون... می زنه روی گو نه هام<p /></font></font></span></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 10pt; TEXT-ALIGN: right" align="right"><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">می باره روی شونه هام.... بارون<p /></font></font></span></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 10pt; TEXT-ALIGN: right" align="right"><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">وای از این گذر دورون<p /></font></font></span></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 10pt; TEXT-ALIGN: right" align="right"><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">بارون... میاره برام یادتو<p /></font></font></span></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 10pt; TEXT-ALIGN: right" align="right"><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">گرمیه خاطراتتو...بارون<p /></font></font></span></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 10pt; TEXT-ALIGN: right" align="right"><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">وای از این گذر دورون<p /></font></font></span></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 10pt; TEXT-ALIGN: right" align="right"><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">صد تا بهار گذشت<p /></font></font></span></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 10pt; TEXT-ALIGN: right" align="right"><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">ای روزگار گذشت<p /></font></font></span></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 10pt; TEXT-ALIGN: right" align="right"><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">شبای تار گذشت<p /></font></font></span></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 10pt; TEXT-ALIGN: right" align="right"><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">صبح غمبار گذشت<p /></font></font></span></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 10pt; TEXT-ALIGN: right" align="right"><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">اما این قلب من لحظه ای از تو یار نگذشت<p /></font></font></span></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 10pt; TEXT-ALIGN: right" align="right"><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">برف سفید دیدیم<p /></font></font></span></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 10pt; TEXT-ALIGN: right" align="right"><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">ماه و خورشید دیدیم<p /></font></font></span></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 10pt; TEXT-ALIGN: right" align="right"><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">لرزش بید دیدیم<p /></font></font></span></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 10pt; TEXT-ALIGN: right" align="right"><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">موی سپید دیدیم<p /></font></font></span></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 10pt; TEXT-ALIGN: right" align="right"><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">اما از میوه ی باغچه ی عاشقی نچیدیم<p /></font></font></span></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 10pt; TEXT-ALIGN: right" align="right"><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">من پشت شیشه با چشمای بارونی<p /></font></font></span></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 10pt; TEXT-ALIGN: right" align="right"><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">منتظر می مونم تنها تو می دونی<p /></font></font></span></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 10pt; TEXT-ALIGN: right" align="right"><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">خونه بی تو شده زندون خاطره<p /></font></font></span></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 10pt; TEXT-ALIGN: right" align="right"><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">یاد تو می باره از پشت پنجره<p /></font></font></span></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 10pt; TEXT-ALIGN: right" align="right"><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">ای تو بهار من ای تو دلدار من<p /></font></font></span></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 10pt; TEXT-ALIGN: right" align="right"><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">بی تو خزون شده آخر کار من<p /></font></font></span></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 10pt; TEXT-ALIGN: right" align="right"><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">طی شده عمر من پشت این پنجره<p /></font></font></span></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 10pt; TEXT-ALIGN: right" align="right"><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">بغض ابرای دل ریخته تو هنجره<p /></font></font></span></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 10pt; TEXT-ALIGN: right" align="right"><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">بارون... می زنه روی گو نه هام<p /></font></font></span></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 10pt; TEXT-ALIGN: right" align="right"><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">می باره روی شونه هام.... بارون<p /></font></font></span></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 10pt; TEXT-ALIGN: right" align="right"><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">وای از این گذر دورون<p /></font></font></span></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 10pt; TEXT-ALIGN: right" align="right"><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">بارون... میاره برام یادتو<p /></font></font></span></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 10pt; TEXT-ALIGN: right" align="right"><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">گرمیه خاطراتتو...بارون<p /></font></font></span></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 10pt; TEXT-ALIGN: right" align="right"><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">وای از این گذر دورون<p /></font></font></span></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 10pt; TEXT-ALIGN: right" align="right"><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">...<p /></font></font></span></p> text/html 2007-11-21T05:41:00+01:00 mahast.mihanblog.com آرش http://mahast.mihanblog.com/post/7 <p align="right">فقط واسه اینکه تعطیل نشه!</p><p align="right">هنوز زنده هستم.هنوز نفس میکشم.هنوز عاشقم!</p> text/html 2006-11-06T08:41:00+01:00 mahast.mihanblog.com آرش http://mahast.mihanblog.com/post/6 <p align="right">تمامِ نا تمام من؛ با تو تمام می شود</p><p align="right">شاعر بی نام و نشان صاحب نام می شود</p><p align="right" /><p align="right" /><p align="right">تمام من به نام تو شعر دوباره می شود</p><p align="right">بند سکوت کهنه ام چهار پاره می شود</p><p align="right" /><p align="right" /><p align="right">تمام نه...تمام نه ؛که جام نا تمام لب ریخته ام</p><p align="right">تمام نه... تمام نه ؛ که نا تمامی از تو آویخته ام</p><p align="right" /><p align="right" /><p align="right">تمامِ نا تمام من؛ با تو تمام می شود</p><p align="right">شاعر بی نام و نشان صاحب نام می شود</p><p align="right" /><p align="right" /><p align="right">در این حریر خانگی روی ترانه  شسته ام</p><p align="right">تمام خون من شبی پر از ستاره می شود</p><p align="right" /><p align="right" /><p align="right">از تو بر این ترانه ها نور ستاره می چکد</p><p align="right">بر این بلند بی صدا غزل دوباره می چکد</p><p align="right" /><p align="right" /><p align="right">چکه کن ای ابرک من مثل ستاره بر زمین</p><p align="right">طلوع میلاد مرا در شب بی سحر ببین</p><p align="right">.</p><p align="right">.</p><p align="right">.</p> text/html 2006-09-29T04:39:00+01:00 mahast.mihanblog.com آرش http://mahast.mihanblog.com/post/5 <p align="right"><font size="2">آره ، دلت برای خودت می سوزه...</font></p><p align="right"><font size="2"> وقتی نفسای عزیزت به شماره میفتن و کم کم اون شماره ها کم تر و کم تر می شن... </font></p><p align="right"><font size="2">وقتی بوی مرگ رو بیشتر از همیشه احساس می کنی... </font></p><p align="right"><font size="2">وقتی با خدا قول و قرار می ذاری اما بازم می زنی زیر قولت و احساس می کنی خیلی حقیر تر از اونی هستی که فکرشو بشه کرد! </font></p><p align="right"><font size="2">وقتی مشکلات مالی از سر و کولت بالا می رن و هیچ راه چاره ای پیش روی خودت نمی بینی... </font></p><p align="right"><font size="2">وقتی یه پیر زن که به سختی راه می ره رو در حال گلفروشی توی چهار راه می بینی... </font></p><p align="right"><font size="2">وقتی ... </font></p><p align="right"><font size="2">دلت برای خودت می سوزه... </font></p> text/html 2006-05-25T00:35:00+01:00 mahast.mihanblog.com آرش http://mahast.mihanblog.com/post/4 <p align="right">اونی که می خواستم دلمو شکست و</p><p align="right">چشم روی آرزوم همیشه بست و </p><p align="right">پشت مِهِ پنجره مون رها شد</p><p align="right">اونی که میخواستم منو تنهام گذاشت رفت!</p><p align="right">...</p><p align="right">اونی که می خواستم منو برد بهشت و</p><p align="right">اسم منو رو سر درش نوشت و</p><p align="right">بهونه کرد بازی سرنوشت و</p><p align="right">تو شهر رویا ها منو رها کرد</p><p align="right">اونی که می خواستم...</p><p align="right">زد زیر عشقش که یادش نیاد و</p><p align="right">مثل همه آدما بی وفا شد...</p><p align="right">اونی که می خواستم چرا تنهام گذاشت رفت...</p><p align="right" /><p align="right">دلم خواست اینو بنویسم!و دلم خواست بعضی جاهاشو حذف کنم!</p><p /><p /> text/html 2006-05-15T04:35:00+01:00 mahast.mihanblog.com آرش گل عشق= ارکیده http://mahast.mihanblog.com/post/3 <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right" align="right"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">شاخه ای تکیده، گل ارکیده</font></span></p><p align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right" align="right"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">با چشمای بسته، لبهای بسته</font></span></p><p align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right" align="right"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">غم توی چشماش آروم نشسته</font></span></p><p align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right" align="right"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">شکوفه ی شادیش از هم گسسته </font></span></p><p align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right" align="right"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">آشنای درده، خورشیدش سرده</font></span></p><p align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right" align="right"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">تو قلب سردش غم لونه کرده</font></span></p><p align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right" align="right"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">مهتاب عمرش در پشت پرده</font></span></p><p align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right" align="right"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">اما حصارش پاییز سرده</font></span></p><p align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right" align="right"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">دستای ظریفش تو دست مادر</font></span></p><p align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right" align="right"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">پیکر نحیفش چون گل پر پر</font></span></p><p align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right" align="right"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">از محنت و درد آروم نداره</font></span></p><p align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right" align="right"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">سایه ی سیاهی رو بخت شومش</font></span></p><p align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right" align="right"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">ارکیده تنهاست زیر هجومش</font></span></p><p align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right" align="right"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">توفان در پایون نداره</font></span></p><p align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right" align="right"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">دست من و تو می تونه با هم </font></span></p><p align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right" align="right"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">قصری بسازه با رنگ شبنم</font></span></p><p align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right" align="right"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">شکوفه ای که غمگین و سرده</font></span></p><p align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right" align="right"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">گل ارکیده است نمیره کم کم</font></span></p><p align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right" align="right"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">بیا نذاریم گل ارکیده</font></span></p><p align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right" align="right"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">گلی که چهره ش پاک و سفیده</font></span></p><p align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right" align="right"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">که توی پاییز شاخه ای بیده</font></span></p><p align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right" align="right"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">بهار ندیده،بمیره کم کم</font></span><span dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA"></span></p><p /><p align="center" /> text/html 2006-05-05T08:35:00+01:00 mahast.mihanblog.com آرش رازنگهدارترین http://mahast.mihanblog.com/post/2 <p dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"></span></font></font></p><p dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none" align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA">ای تو با روح من ، از روز ازل یارترین.</span><span dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA"></span></font></font></p><p align="justify" /><p dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none" align="justify"><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><span dir="rtl"></span><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">کودک شعر مرا مهر تو غمخوار ترین.</font></span><span lang="AR-SA"></span></p><p align="justify" /><p dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none" align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA">گر یکی هست سزاوار پرستش ، به خدا</span><span lang="AR-SA"></span></font></font></p><p align="justify" /><p dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none" align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA">تو سزاوارترینی ، تو سزاوار ترین!</span><span lang="AR-SA"></span></font></font></p><p align="justify" /><p dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none" align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA">عطر نام تو که در پرده ی جان پیچیده ست :</span><span lang="AR-SA"></span></font></font></p><p align="justify" /><p dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none" align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA">سینه را ساخته از یاد تو سرشارترین.</span><span lang="AR-SA"></span></font></font></p><p align="justify" /><p dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none" align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA">ای تو روشنگر ایام مه آلوده ی عمر</span><span lang="AR-SA"></span></font></font></p><p align="justify" /><p dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none" align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA">بی تماشای تو، روز و شب من  تار ترین.</span><span lang="AR-SA"></span></font></font></p><p align="justify" /><p dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none" align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA">در گذر گاه نگاه تو گرفتارانند،</span><span lang="AR-SA"></span></font></font></p><p align="justify" /><p dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none" align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA">من به سرپنجه ی مهر تو گرفتارترین.</span><span lang="AR-SA"></span></font></font></p><p align="justify" /><p dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none" align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA">می توان با دل تو حرف غمی گفت و شنید</span><span lang="AR-SA"></span></font></font></p><p align="justify" /><p dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none" align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA">گر بود چون دل من راز نگهدارترین!</span><span lang="AR-SA"></span></font></font></p><p align="justify" /><p dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none" align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA">« فریدون مشیری»</span></font></font></p><p dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none" align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"></span><span dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA"></span></font></font><p align="justify" /><p align="justify" /><p align="justify" /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right" align="justify"><span lang="AR-SA"></span></p><p align="justify" /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right" align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA">دفتر خاطرات  دوران آموزشی رو که ورق می زدم به چند تا جمله ی قشنگ برخوردم از چند تا دوست که درست 48 ساعت بعد از نوشته های دلنشینشون برای من ، دیگه ندیدمشون!عمرمون که داره مثل برق و باد میگذره و اکثرمون اینو می خوایم که زودتر امروز هم بگذره که به فردا برسیم. هرکدوم به نوعی دنبال هدفی هستیم که اونو توی فردا می بینیم،غافل از اینکه اگر امروز بگذره، فردا و فردا ها هم خواهند گذشت و دست آخر تنها چیزی که برامون می مونه کوله باری از خاطرات خوب و بده که گرچه میتونن تجربیات خوبی برامون باشن اما نشون دهنده ی گذر عمر هستن و بس!</span><span lang="AR-SA"></span></font></font></p><p align="justify" /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right" align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA">باورم نمیشه که بیشتر از یه ساله که سربازم و همیشه خواستم که زودتر این دوران سپری شه!با اینکه بارها و بارها با خودم این فکر رو کردم که درسته گذر زمان می تونه زودتر منو به هدفم برسونه اما درست نیست که بخوام عمرم رو زودتر و بدون عمل مثبتی پشت سر بذارم.گرچه این جبر برام وجود داره که این دوران با کمترین اختیار برام بگذره و هر روز که شب می شه به این فکر می کنم که خیلی از کارهام عقب افتادن و من هیچ کاری نمی تونستم انجام بدم.ولی اینو می دونم هر چقدر هم که تلاش کنم بازم به اون راندمانی که تواناییشو دارم نمی رسم!حالا نوشته ی یکی از دوستام جلوی چشمم میاد که: لحظات را گذراندم که به لحظات خوش برسم؛ ولی افسوس که همان لحظات گذشته ، لحظات خوش من بود!</span><span lang="AR-SA"></span></font></font></p><p align="justify" /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right" align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA">بیایم کاری کنیم اون هدفی رو که توی فردا جستجو می کنیم، همین امروز بهش برسیم تا امروزمون بیهوده تلف نشه.</span><span lang="AR-SA"></span></font></font></p><p align="justify" /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right" align="justify"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">پایدار باشید...</font></span><span lang="AR-SA"></span></p><p /><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font></p><p /></p><div align="justify"><hr /></div> text/html 2006-04-25T06:34:00+01:00 mahast.mihanblog.com آرش به نام آنکه هر چه دارم از اوست http://mahast.mihanblog.com/post/1 <font color="#000000"><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt" align="justify"><span lang="fa" dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">سلام</font></span></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt" align="justify"> </p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: right" align="justify"><span lang="FA" dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">دوباره برگشتم.برگشتم که تصویری از اون موضوعاتی که توی ذهنمه رو بنویسم.چرا رفتم و چرا برگشتم؟</font></span></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: right" align="justify"> </p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: right" align="justify"><span lang="FA" dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">رفتنم از سر دلتنگی بود و برگشتنم هم از همون بابت.شبی که با خودم عهد بستم  دیگه ننویسم هوا بارونی بود و الآن هم همینطور!</font></span></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: right" align="justify"> </p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: right" align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span lang="FA" dir="rtl">شاید یه فکر بچه گونه به نظر می رسید اما برای من دنیایی بود.دنیایی از رمز و راز.یه روز از سکوت نوشتم اما به سکوت پناه نبردم.نمیخوام وارد بعضی مسایل بشم ولی ذاتا آدمی هستم که نمی تونم مقابل بعضی مسایل سکوت کنم و وقتی نتونم حرف دلم رو بنویسم پس بهتره کلا ننویسم.این استدلالم بود برای ننوشتن. اما حالا میبینم با نوشتن میتونم کمی از دلتنگیام کم کنم. پس یه باره دیگه بسم ا</span><span dir="rtl">...</span></font></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: right" align="right"> </p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: right" align="right"> </p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt 0.9in; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">فاش می گویم از گفته ی خود دلشادم </font></span></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt 0.9in; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">                          بنده ی عشقم و از هر دو جهان آزادم</font></span></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt 0.9in; TEXT-ALIGN: center" align="center"> </p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt 0.9in; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">طایر گلشن قدسم چه دهم شرح فراق </font></span></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt 0.9in; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">                          که در این دامگه حادثه چون افتادم</font></span></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt 0.9in; TEXT-ALIGN: center" align="center"> </p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt 0.9in; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">من ملک بودم و فردوس برین جایم بود </font></span></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt 0.9in; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">                          آدم آورد در این دیر خراب آبادم</font></span></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt 0.9in; TEXT-ALIGN: center" align="center"> </p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt 0.9in; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">سایه طوبی و دلجویی حور و لب جوی </font></span></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt 0.9in; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">                         به هوای سر کوی تو برفت از یادم</font></span></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt 0.9in; TEXT-ALIGN: center" align="center"> </p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt 0.9in; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">نیست بر لوح دلم جز الف قامت دوست </font></span></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt 0.9in; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">                         چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم</font></span></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt 0.9in; TEXT-ALIGN: center" align="center"> </p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt 0.9in; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">کوکب بخت مرا هیچ منجم نشناخت</font></span></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt 0.9in; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">                         یارب از مادر گیتی به چه طالع زادم</font></span></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt 0.9in; TEXT-ALIGN: center" align="center"> </p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt 0.9in; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">تا شدم حلقه به گوش در میخانه عشق     </font></span></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt 0.9in; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">                         هر دم آید غمی از نو به مبارکبادم</font></span></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt 0.9in; TEXT-ALIGN: center" align="center"> </p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt 0.9in; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">میخورد خون دلم مردمک دیده سزاست </font></span></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt 0.9in; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">                         که چرا دل به جگر گوشه ی مردم دادم</font></span></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt 0.9in; TEXT-ALIGN: center" align="center"> </p><p align="center"><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: "><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">پاک کن چهره ی حافظ به سر زلف ز اشک  </font></span></p><p align="center"><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: "><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> ور نه این سیل دمادم ببرد بنیادم</font></span></p><p align="center"> </p><p align="center"><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: "><font face="Tahoma" size="2">پایدار باشید...</font></span></p></font>